Ple a l’Ajuntament: 15 d’abril (9h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de dilluns 15 d’abril (9h):

1.- Sorteig formació mesa electoral
2.- Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.
3.- Aprovació “Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Pau en matèria de seguretat viària” i del document “Annex 8 al conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per l’Ajuntament de Pau”
4.- Proposta aprovació modificació tarifes preus públics municipals
5.- Moció que presenta el grup “Junts per Pau” sobre la millora de la xarxa viària de Pau.

Recordeu que les sessions de Ple són obertes i que podeu assistir-hi com a públic. Feu clic aquí per veure el decret de la convocatòria.