Publicació del llibret “Dades del medi ambient a Catalunya 2022″

La Generalitat de Catalunya ha publicat la nova edició de “Dades del medi ambient a Catalunya 2022”

L’edició del 2022 conté, com cada any, algunes novetats. La més destacada és la confecció d’un nou apartat específic sobre Gestió forestal, que és el resultat de la partició de l’apartat Biodiversitat i tracta bàsicament de temes forestals i, en menor mesura, de caça i pesca.

Les 47 pàgines d’aquest llibret aporten continguts eminentment visuals constituïts per gràfics, mapes i taules i amb format digital i en paper, per la qual cosa, a més de poder-ho consultar i descarregar a través dels canals telemàtics habituals, es pot trobar a les biblioteques més especialitzades i als centres de documentació de medi ambient.

 

Més informarció