Visita a la finalització de les obres de la depuradora de Pau

 

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, l’alcalde de Pau, Pere Maluquer,  altres autoritats i els veïns i veïnes del municipi, han visitat avui la finalització de les obres de la nova depuradora d’aigües residuals de Pau i Olivars de Pau, a la comarca de l’Alt Empordà. Els treballs ja estan enllestits i actualment en fase de proves per posar en funcionament definitivament la planta.

La nova depuradora de Pau, que substitueix la que actualment està en servei, té una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d’aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

La planta ha suposat una inversió de 2,7 milions d’euros i té capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures. Això garantirà el tractament de les aigües fins a l’eliminació de nutrients, aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat. També s’han dut a terme actuacions per a integrar la planta amb l’entorn.

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica suposarà una millora significativa en el tractamentde les aigües residuals generades en el municipi, aportant l’aigua degudament tractada al Riutort i contribuint a la millora mediambiental dels Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

També s’ha instal·lat d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.