S’aprova el conveni amb l’ACA per detectar infiltracions d’aigües blanques en el clavegueram del municipi

La introducció de l’aigua neta a la xarxa de clavegueram pot dificultar el funcionament de la depuradora que s’està construint i que estarà llesta a finals d’estiu.

Pau ha detectat infiltracions d’aigües blanques a la xarxa de clavegueram del municipi. Aquesta introducció d’aigua neta dins la xarxa de sanejament suposa una dificultat el correcte funcionament de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Pau i els Olivars de Pau.

En aquest sentit, i per tal de detectar la zona d’infiltració i reparar el problema, l’Ajuntament de Pau i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han acordat signar un conveni de col·laboració per redactar un estudi amb la finalitat de localitzar els punts de conflicte i desconnectar aquesta aportació de la xarxa de clavegueram.

La redacció d’aquest estudi, que podrà tenir un cost màxim de 15.500 euros, serà finançat per l’ACA, i l’Ajuntament n’assumirà els tràmits administratius, de contractació i de permisos i llicències necessaris per al seu desenvolupament.