Aprovada definitivament l’ordenança de sequera

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació definitiva l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, que podeu consultar aquí.

També ha sortit publicat l’anunci d’aprovació definitiva del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que podeu consultar aquí.