Nova temporada a la piscina municipal amb novetats importants

El passat 14 de juny va començar la nova temporada a la piscina municipal amb novetats importants respecte l’any passat.

Per tal de fer més sostenible la instal·lació i estalviar aigua, l’Ajuntament ha substituït la gespa natural que hi havia per gespa artificial.

L’empresa encarregada de fer aquesta feina ha estat Giroverd Césped Artificial S.L. i l’actuació ha tingut un cost de 16.467,01€ (IVA inclòs)

S’ha creat una nova zona d’ombra d’uns 45 metres quadrats, mitjançant la col·locació de 6 pilars metàl·lics i 2 xarxes d’ombreig. Les xarxes han tingut un cost de 982€ (IVA inclòs) i la instal·lació dels suports ha costat 4.987,62€ (IVA inclòs)

Per fer més accessible la piscina, s’ha instal·lat una nova escala més ampla, llarga i amb baranes, que ha tingut un cost de 3.800,48€ (IVA inclòs)

Altres actuacions:

  • S’han recol·locat les peces del paviment antilliscant del voltant la piscina dels trams que presentaven més deficiències de nivell.
  • S’han integrat a la paret els tubs de la instal·lació de l’aixeta de la zona de la gespa.
  • S’ha reparat el tancament i les lames de fusta trencades de les portes metàl·liques posteriors, s’han creat nous punts de ventilació natural mitjançant reixetes de formigó als diferents locals tècnics perquè les altes temperatures no afectin el correcte funcionament dels aparells.
  • S’ha reparat, raspat i aplicat tractament protector a la tarima de fusta d’accés als vestidors amb oli color fosc.
  • S’han reparat les humitats i esquerdes de les parets dels vestidors i s’han pintat novament.
  • S’ha rejuntat el paviment dels vestidors i s’ha rejuntat les peces que formen coronació de la piscina petita.
  • També s’han pintat les portes dels vestidors amb esmalt acrílic color blau pastel.

Per finançar aquestes actuacions, l’Ajuntament ha comptat amb una subvenció de 35.000€ del departament de Presidència de la Generalitat, que també s’ha fet servir per pagar els aparells de calistènia de la zona esportiva (5.263,50€ IVA inclòs)

En paral·lel a les actuacions citades fins aquí, l’Ajuntament ha posat en marxa, també a la piscina, una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

Es va encarregar la redacció del projecte, es van demanar pressupostos i, finalment, l’empresa Nucli Solar Plus va fer-se càrrec dels treballs, que han tingut un cost de 18.924,62€ (IVA inclòs)

S’han col·locat 40 plaques solars de 435W cadascuna, la qual cosa dona potencia total instal·lada de 17,4kW i 15kW de potència nominal.

Per finançar aquesta actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de 18.922,49€ dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Abans de fer la instal·lació de les plaques, es va haver de fer la reparació i impermeabilització amb caràcter urgent de la coberta inclinada de formigó dels vestidors.

Els nous horaris de la piscina són de 9h a 14h i de 15h a 20h i tancarà el 15 de setembre.

Trobareu a continuació els preus públics d’aquest any, que també s’han modificat respecte els que hi havia l’any passat.