Aprovats definitivament els nous preus de la piscina municipal

Ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva dels preus públics de la piscina municipal, que queden fixats en els imports que podeu veure a la taula següent:

Aquests nous preus de la piscina s’aplicaran a partir d’aquesta temporada, en base a l’acord de Ple de 15 d’abril de 2024, que es va prendre amb els vots a favor de l’equip de govern (Som Gent de Pau) i amb els vots en contra de l’oposició (Junts per Pau).