Exposat al públic un projecte per modificar el traçat d’un camí

Avui ha sortit publicat al Butlletí oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic d’un Projecte d’Actuació Específica (PAE) per modificar el traçat d’un camí públic, que podeu consultar aquí.

Teniu un mes a comptar des de demà per examinar la proposta i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.