El Ple del consistori defensa poder cremar les restes vegetals als mateixos camps de conreu

El Ple de l’Ajuntament de Pau ha votat en bloc a favor de la moció presentada pel Grup Municipal SOM GENT DE PAU – AM sobre la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu.

 

La “ MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES VEGETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE CONREU”  fa referència a l’article 27 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, en el qual es determina que “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre que compti amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació de plagues…”

En aquest sentit, la moció presentada per Som Gent de Pau – AM defensa que aquest article limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com tota la vida s’ha fet.  A més, expliquen que la crema es troba regulada per les ajudes de política agrària comuna i normatives espanyoles i autonòmiques que se’n deriven.

Per aquests i altres motius, la moció proposa la petició al Govern Espanyol de modificar i adequar la normativa per fer possible la crema en el mateix entorn agrari o silvícola.

La moció va ser aprovada, en el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 octubre de 2022, amb el vot favorable dels 7 regidors que conformen el plenari: 3 de Junts, 1 de Pau Hi Guanya i els 3 de SGdP -AM.

 

Veure Moció sobre la crema de vegetals