Exposat al públic el Compte General del 2023

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic del Compte General del 2023.

Podeu consultar aquí els documents més importants que formen part de l’expedient.

Teniu 15 dies hàbils per presentar les objeccions i observacions que considereu  oportunes.

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.